100 ГОДИНИ УНСС
Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: петък, 05 юни 2020 15:25

Национален конкурс за есе на чужд език на тема "Ако можех да пренаредя света …" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки"

На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки".

Регламент

Указания

Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език на тема "Ако можех да пренаредя света …":                         

Анастасия Валентинова Недялкова

Димитър Кирилов Георгиев

Никол Ивайлова Иванова

Според регламента тези кандидати са поканени на събеседване на 13.06.2020 г. Събеседването ще се проведе онлайн, като участниците в конкурса ще получат повече информация на личните си електронни пощи.