Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: вторник, 16 март 2021 9:33

Национално състезание „Най-добра бизнес идея”

Национално състезание „Най-добра бизнес идея“ се организира ежегодно от учебната 2007/2008 г. от Министерство на образованието и науката, дирекция „Професионално образование и обучение“, в партньорство с Импулсен център за обучение по предприемачество към Националната финансово-стопанска гимназия, София, и Институт по Предприемачество на УНСС. Насочено е към развитие на една от осемте ключови компетентности, откроени като приоритетни от Европейската комисия – предприемаческата компетентност.

Състезанието се провежда в три кръга: училищен кръг, предварителна квалификация и национален кръг.

На национален кръг участват учениците, автори на класираните след първите два кръга 24 бизнес идеи. Комисия от експерти, чиито председател е преподавател от Институт по  Предприемачество, възлага на формирани шест екипа от класираните ученици да работят няколко часа по зададен проблем (казус).

На финалистите от Национално състезание „Най-добра бизнес идея“, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 година, се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Икономика“. Кандидатите  могат да се класират в специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.

Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в класирането по ред, установен в Правилника за прием.

За повече информация: https://www.mon.bg/bg/80