Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: вторник, 13 декември 2022 11:53

Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика

На 1 март 2023 г. ще започне националното състезание за творчески разработки по медии и журналистика, организирано ежегодно от катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Темата е „Историята, която заслужава да бъде разказана“, а на авторите на отличените разработки ще бъде призната отлична оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи свобода и възможност за оригинални идеи на кандидатите. Срокът за изпращане на готовите материали на имейл [email protected] е 15 април 2023 г. На него кандидатите могат да пишат, ако имат въпроси и нужда от съдействие.

На първенците от организираното по решение на АС национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Ако кандидатите пожелаят да се обучават в специалности от други професионални направления, могат да участват в класирането по реда, установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2023/2024 г.

Първенците представят сертификат с резултата от състезанието.