Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: четвъртък, 11 март 2021 12:48

Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистикаПРАВИЛА

 

за участие в ежегодния национален конкурс за творчески разработки по медии и журналистика за прием в специалности „Медии и журналистика“ или „Медия икономика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“, Университет за национално и световно стопанство

 

  1. Право на участие имат всички ученици, които завършват средно образование в годината на провеждане на конкурса.
  2. Начин на провеждане: участниците разработват материал по избор (текст, аудио подкаст, видео, фоторазказ – текст и фотографии и т.н.) на тема „ИСТОРИЯТА, КОЯТО ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ РАЗКАЗАНА“.
  3. Помощ: кандидатите могат по всяко време да задават въпроси по електронна поща на media@unwe.bg.
  4. Срокове: началото на конкурса се обявява всяка година на 23 февруари, а срокът за предаване на разработките е 15 април. Разработките се предават по електронна поща на адрес: media@unwe.bg.
  5. Обратна връзка: след предаване на материалите кандидатите получават линк към електронна анкетна карта, в която трябва да нанесат контактите си за обратна връзка.
  6. Кратко събеседване: с цел потвърждаване на автентичността на предадените материали и запознаване с кандидатите, между 20-25 април се провеждат кратки онлайн събеседвания. Катедра „Медии и обществени комуникации“ осигурява технологичната среда за провеждане на онлайн събеседванията.
  7. Резултати: обявяват се на 26 април.
  8. Първенци и награждаване: отличените кандидати получават сертификат, който служи за признаване на оценка отличен (6.00) от всички приемни изпити, в т.ч. събеседване, на специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“.
  9. Други условия – участниците, отличени в конкурса, не се освобождават от такси при кандидатстване и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат. След обявяване на първо класиране лауреатите от конкурса следва да се запишат в първи курс.

Повече информация за  състезанието можете да намерите във видеото: