100 ГОДИНИ УНСС
Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: сряда, 04 декември 2019 10:23

Национално състезание за творчески разработки по журналистика

На първенците от организираното национално състезание за творчески разработки по журналистика, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС по български език и литература за направление „Обществени комуникации и информационни науки“, специалност „Медии и журналистика“.

Регламент