100 ГОДИНИ УНСС
Одити на Системата за управление на качеството
Обновено: петък, 22 ноември 2019 13:22

Вътрешни одити

 

Обобщена информация за проведени вътрешни одити през периода 2013 - 2019 г.

 

Одит

Искане за коригиращо/превантивно действие

Зона за

подобрение

Одит № 19/ 20.02.2013 г.

-

-

Одит № 20/ 06.03.2014 г.

-

-

Одит № 21/ 11.11.2014 г.

-

1

Одит № 22/ 19.05.2015 г.

-

1

Одит № 23/ 15.04.2016 г.

-

-

Одит № 24/ 30.11.2016 г.

-

-

Одит № 25/ 18.04.2017 г.

 

2

Одит № 26/ 23.04.2018 г.

-

-

Одит № 27/ 04.04.2019 г.

1

2