Одити на Системата за управление на качеството
Обновено: петък, 31 юли 2020 14:57

Вътрешни одити

 

Обобщена информация от вътрешните одити през периода 2015 - 2020 г.

 

Одит

Дата на

провеждане

Искане за коригиращо/превантивно действие

Зона за

подобрение

Одит № 22 / 19.05.2015

19.05.2015

-

1

Одит № 23 / 15.04.2016

15.04.2016

-

-

Одит № 24 / 30.11.2016

30.11.2016

-

-

Одит № 25 / 18.04.2017

18.04.2017

 

2

Одит № 26 / 23.04.2018

23.04.2018

-

-

Одит № 27 / 04.04.2019

04.04.2019

1

2

Одит № 28 / 08.06.2020

08.06.2020

-

-

Общо

 

1

5