Обновено: петък, 27 февруари 2015 11:49

Направления и специалности

СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални 
направления

Образователно-квалификационни степени

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

"Администрация 
и управление"

3.7.1. "Бизнес администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична администрация"

 

3.8.

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика, общество и човешки ресурси"

 3.8.1.1. "Икономика"

 

3.8.2.

 Поднаправление 
"Икономика и инфраструктура"

3.8.2.2. "Маркетинг"

 

3.8.3

Поднаправление 
"Финанси, счетоводство и контрол"

3.8.3.1. "Счетоводство и контрол"

 

СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Хасково  
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

Администрация и управление

3.7.1. Бизнес администрация

 

3.8.

Икономика

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика, общество и човешки ресурси"

3.8.1.1. Икономика

 


СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Пловдив  
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

Администрация и управление

3.7.1. "Публична администрация и регионално развитие"

 

3.8.

Икономика

 

 

3.8.2.

Поднаправление 
"Финанси, счетоводство 
и контрол"

3.8.2.1. "Финанси, счетоводство и контрол"