100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 21 юли 2020 14:54

Класиране

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


______________________________

Съобщение на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти горен курс

за общежитие през учебната 2020/2021 г.

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2020/2021 г. за студентите:
II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
ОКС „магистър“ – класира всички студенти.

Важно за некласираните студенти от II-ри, III-ти и IV-ти курс - КСБВУ ще обяви допълнително класиране до 28.08.2020 г. за студентите от изброените курсове.

Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 13.09.2020 г. (в работните дни).

______________________________