Обновено: четвъртък, 29 септември 2022 13:10

Класиране

Сайт на Поделение "Студентски столове и общежития" 

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2021/2022 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


 Съобщение на КСБВУ относно класиране за студентско общежитие на новоприети магистри и на бакалаври, участвали в допълнително класиране 

КСБВУ реши:

  1. Класира всички магистри, участвали в класиране за студентко общежитие;
  2. Класира всички бакалаври, участвани в допълнително класиране.

          

Студенти, които в информационна система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани, е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в срок от 03 до 14 октомври 2022 г., където да им бъде издадена настанителна заповед.

Напомняме, че срокът за настаняване е от 03 до 14 октомври 2022 г.

        

При възникнали въроси: [email protected]    

______________________________

Служебен имейл на сектор настаняване

______________________________

Служебен имейл на КСБВУ

E-mail e-mail: [email protected]