Обновено: сряда, 13 януари 2021 13:34

Евростипендии

                     

Република Австрия, чрез посолството си в София, информира за предоставените от тяхното Федерално министерство на науката и изследователската дейност стипендии за чуждестранни граждани, както и за завършили висше образование и учени, за академичната 2021/2022 година. Подробна информация (на немски и английски езици) за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите и техния размер, може да бъде намерена на интернет страницата www.grants.at .