100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 23 октомври 2020 16:05

Класиране

                     

ВАЖНО!

         

Класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. е изнесено в информационна страница web-студент”.

                 

              Последен класиран за стипендия по т. 9.2 „по успех и доход“ е с бал  16,59.

              Последен класиран за стипендия по т.9.3  „ по успех“ е с успех 5,40 .

 

Класираните студенти за стипендия, които притежават различна дебитна банкова карта от тази на  Банка ДСК, представят сканирана разпечатка /или копие/ на лична и активна банкова сметка по електронен път на следния адрес: stipendii@unwe.bg , по която да бъдат превеждани стипендиите, в срок  до 27 октомври 2020 г..

 

Стипендиите  ще бъдат изплатени до 5 ноември 2020 г.