Бакалаври

График на учебния процес

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 18.09.2023
Зимен семестър 18.09.2023 30.12.2023 15 седмици
Зимна редовна сесия 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО – Хасково 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици
Зимна поправителна сесия 21.01.2024 28.01.2024 1 седмици
Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 21.01.2024 28.01.2024 1 седмици
Летен семестър 29.01.2024 19.05.2024 15 седмици
Лятна редовна сесия 20.05.2024 02.06.2024 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 20.05.2024 02.06.2024 2 седмици
Лятна поправителна сесия 03.06.2024 09.06.2024 1 седмици
Годишна поправителна сесия 10.06.2024 16.06.2024 1 седмици
Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 10.06.2024 16.06.2024 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 18.09.2023 1 седмици
Зимен семестър 18.09.2023 30.12.2023 15 седмици
Зимна редовна сесия 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици
Зимна поправителна сесия 21.01.2024 28.01.2024 1 седмици
Летен семестър 29.01.2024 19.05.2024 15 седмици
Лятна редовна сесия 20.05.2024 09.06.2024 3 седмици
Лятна поправителна сесия 10.06.2024 16.06.2024 1 седмици
Годишна поправителна сесия 09.09.2024 15.09.2024 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Държавни изпити: съгласно чл. 26 ал. 3 от Правилника за учебната дейност
Срокове за записване за учебната 2023/2024 година за всички форми на обучение, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ след средно образование за специалност „Право“
Зимен семестър на учебната 2023/2024 18.09.2023 06.10.2023
Летен семестър на учебната 2023/2024 29.01.2024 23.02.2024
Държавни изпити - дипломни сесии
Първа сесия: 20.06.2024 30.06.2024
Втора сесия: 16.09.2024 04.10.2024
Трета сесия: 2-и месец 2025 3-и месец 2025
Четвърта сесия: 6-и месец 2025
Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2023/2024 година
Ден на Съединението 06.09.2023
Ден на независимостта на България 22.09.2023
Ден на народните будители 01.11.2023
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2023 26.12.2023
Нова година 01.01.2024
Национален празник на Република България 03.03.2024
Великденски празници 03.05.2024 06.05.2024
Ден на труда 01.05.2024
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2024
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24.05.2024
Университетски празници и ваканции за учебната 2023/2024 година
Студентски празник 08.12.2023
Зимна ваканция 02.01.2024 05.01.2024
Пролетна ваканция 29.04.2024 02.05.2024
Празник на УНСС 21.05.2024