Обновено: сряда, 14 юни 2017 15:42

График и срокове

Обучението в магистърската програма се провежда от м. октомври до м. юни.

Кандидатстването за програмата става през м. септември и м. януари.

Сроковете за подаване на документи, явяване на изпит и записване се публикуват на интернет страницата на УНСС в Раздел Прием/ Магистри.