Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020"

сряда, 12 ноември 2014 16:34

Разглеждате снимки от Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020"

Вижте пълен текст на Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020"

Приветствам идеята тази първа по рода си проява на катедрата да бъде посветена на тема, която е пряко свързана с обучението на студентите, с тяхната специалност и бъдеща професия, и която е изключително актуална за България и за Европейския съюз, посочи при откриването на форума ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той поздрави катедрата-организатор на дискусионния форум – най-младата от 33-те катедри на УНСС, и нейния ръководител проф. д-р Соня Докова. Ректорът изрази своята убеденост, че дискусията ще бъде интересна, смислена и резултатна, ще има сериозни мнения, позиции и становища в защита на една или друга теза по разискваната проблематика.

Приветствам идеята тази първа по рода си проява на катедрата да бъде посветена на тема, която е пряко свързана с обучението на студентите, с тяхната специалност и бъдеща професия, и която е изключително актуална за България и за Европейския съюз, посочи при откриването на форума ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той поздрави катедрата-организатор на дискусионния форум – най-младата от 33-те катедри на УНСС, и нейния ръководител проф. д-р Соня Докова. Ректорът изрази своята убеденост, че дискусията ще бъде интересна, смислена и резултатна, ще има сериозни мнения, позиции и становища в защита на една или друга теза по разискваната проблематика.

Страница:

Галерия снимки от Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приор ...