Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

петък, 08 юни 2018 8:25

Разглеждате снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Вижте пълен текст на Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Проф. Статев говори и за необходимостта проектът да се разшири и развие в бъдеще. На Балканите има много информация, но тя не се обработва. Имаме възможност да ориентираме проекта към бъдещето и да продължим да го разширяваме не само в България, но и в балканските страни. Тогава приносът на България ще бъде много по-голям и с по-голяма стойност, допълни ректорът.

Проф. Статев говори и за необходимостта проектът да се разшири и развие в бъдеще. На Балканите има много информация, но тя не се обработва. Имаме възможност да ориентираме проекта към бъдещето и да продължим да го разширяваме не само в България, но и в балканските страни. Тогава приносът на България ще бъде много по-голям и с по-голяма стойност, допълни ректорът.

Страница:

Галерия снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката  в среда на Големи данни“ ...