Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

петък, 08 юни 2018 8:25

Разглеждате снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Вижте пълен текст на Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Успяхме въпреки всички предизвикателства. Амбицията ни е голяма, защото тя е не просто да изпълним проекта. Имаме за цел да съберем Големите данни и с тях да направим съпоставима и достоверна информация. Това е проблем, който в годините се задълбочава, каза проф. Статев и обясни, че институциите, които предоставят статистически данни в България, са много: НСИ, БНБ, търговските банки, Министерството на финансите и др. След сравняване на данните става ясно, че разликите между тях са големи и работата с тях е почти невъзможна. Затова предизвикателството пред нас е много голямо. Предстои да набавим необходимото оборудване, да съберем информацията и да се опитаме да я направим достатъчно атрактивна за ползване. Нашата цел е да създадем уникална национална инфраструктура, в която информацията да бъде предоставена от множество източници, като анализът за нея да бъде поискан от научни и производствени организации, посочи той.

Успяхме въпреки всички предизвикателства. Амбицията ни е голяма, защото тя е не просто да изпълним проекта. Имаме за цел да съберем Големите данни и с тях да направим съпоставима и достоверна информация. Това е проблем, който в годините се задълбочава, каза проф. Статев и обясни, че институциите, които предоставят статистически данни в България, са много: НСИ, БНБ, търговските банки, Министерството на финансите и др. След сравняване на данните става ясно, че разликите между тях са големи и работата с тях е почти невъзможна. Затова предизвикателството пред нас е много голямо. Предстои да набавим необходимото оборудване, да съберем информацията и да се опитаме да я направим достатъчно атрактивна за ползване. Нашата цел е да създадем уникална национална инфраструктура, в която информацията да бъде предоставена от множество източници, като анализът за нея да бъде поискан от научни и производствени организации, посочи той.

Страница:

Галерия снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката  в среда на Големи данни“ ...