Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“

понеделник, 09 ноември 2015 9:54

Водещи учени-икономисти участваха в националната научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, която се проведе в университета. Във форума, организиран от катедра „Икономикс“, представиха своите академични позиции по актуалната проблематика учени от УНСС, Икономическия университет – Варна, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, МГУ „Св. Иван Рилски“, УниБит, ВУЗФ, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Международното висше бизнес училище в Ботевград и др. В конференцията участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти.

Проф. Статев (в средата) открива форума. Вляво от него: проф. Гоев и проф. Павлова, вдясно: доц. Марикина

От катедра „Икономикс“ решихме да осъществим това научно предизвикателство, което се надявам да стане традиционно и ежегодно под надслова „Икономически предизвикателства“, посочи проф. Статев. През 2015 г. тези предизвикателства са фокусирани върху растежа, дисбалансите и устойчивото развитие, конкретизира той и предложи в скоро време да бъдат формулирани темите и за следващото издание на конференцията.

Тук присъстват колеги от всички университети, в които се преподава нашата дисциплина, открои широката научна представителност на конференцията ректорът. Тези срещи са по общозначими проблеми и предизвикателства, затова е необходимо да създадем условия за интегриране в научната област. Проф. Статев изрази убеденост, че след творческите дискусии на конференцията всеки от участниците ще бъде обогатен от идеите и набелязаните посоки за развитие.

В голямата конферентна зала

От името на ректорското ръководство приветствие към участниците в конференцията отправи проф. д-р Валентин Гоев. Зам.-ректорът определи форума като мащабен и адмирира възможността за утвърждаването му като ежегоден. Катедра „Икономикс“ е водеща, тя е и в основата на най-големия университетски проект, свързан с анализа за икономическото развитие на България и прогнозите за следващите години. Проф. Гоев посочи също, че в другите издания на конференцията може да се създаде и секция за докторантски и студентски разработки.

Участници в конференцията. Отдясно наляво: проф. Румен Гечев, доц. Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра "Икономикс", доц. Емилия Георгиева, доц. Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет

Научната проява е мащабна и от национално значение, подкрепи възможностите за традиционно провеждане на форума и проф. д-р Зоя Младенова от Икономическия университет – Варна. По думите й особено впечатляващи са големият брой доклади и участници, формулираните предизвикателства по важните и значими проблеми на икономическото развитие.

Проф. Младенова (в средата)

Радваме се, че можем да участваме в такъв форум, на който всички изследователи да дискутират общи теми и да изразят общи идеологии. Работата на катедра „Икономикс“ на УНСС дава основание за законна гордост, тя е особено успешна и заслужава уважението на сродните катедри в страната, сподели доц. д-р Красимир Кунев, ръководител на катедра „Обща теория на икономиката“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Доц. Красимир Кунев (в средата) и проф. д-р Йордан Василев (вдясно от него) от Стопанската академия в Свищов

Работата на конференцията бе организирана в три секции: „Икономически растеж“, „Дисбаланси“ и „Устойчиво развитие“. Основни доклади в секциите изнесоха проф. д.ик.н. Стати Статев („Икономическите неравенства – фактор за растеж“), проф. д.ик.н. Румен Гечев („Хармонизацията на фискалните политики на ЕС като условие за устойчиво развитие“) и доц. д-р Стела Ралева („Счетоводството на икономическия растеж в България“).

В малката конферентна зала заседава втора секция „Дисбаланси“

В основния доклад в секция „Дисбаланси“ проф. Статев се спря на проблемите на икономическото неравенство, необходимостта от неговото дефиниране и класификация, търсенето на икономическо равновесие. Той набеляза два основни въпроса: допустима ли е хипотезата за непрекъснатост и илюзия ли е създаването на устойчиво развитие. Ръководителят на катедра „Икономикс“ формулира работната хипотеза, че именно неравенствата са тези, които стоят в основата на всяка динамика.

Проф. Статев представя своите тези за икономическите неравенства като фактор за растеж.

 

Проф. Гечев изнесе основен доклад в секция „Устойчиво развитие“

В зала „Тържествена“

В трите секция на конференцията бяха представени общо 63 доклада.

Галерия снимки от Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланс ...