Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“

Разглеждате снимки от Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“

Вижте пълен текст на Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“

Водещи учени-икономисти участваха в националната научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, която се проведе в университета. Във форума, организиран от катедра „Икономикс“, представиха своите академични позиции по актуалната проблематика учени от УНСС, Икономическия университет – Варна, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, МГУ „Св. Иван Рилски“, УниБит, ВУЗФ, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Международното висше бизнес училище в Ботевград и др. В конференцията участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти.

Водещи учени-икономисти участваха в националната научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, която се проведе в университета. Във форума, организиран от катедра „Икономикс“, представиха своите академични позиции по актуалната проблематика учени от УНСС, Икономическия университет – Варна, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, МГУ „Св. Иван Рилски“, УниБит, ВУЗФ, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Международното висше бизнес училище в Ботевград и др. В конференцията участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти.

Страница:

Галерия снимки от Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланс ...