Наши преподаватели участваха в международна научно-практическа конференция в Санкт Петербург

В началото на април в Санктпетербургския държавен икономически университет се проведе международна научно-практическа конференция на тема: „Възникващите пазари на недвижими имоти в глобалната икономика; инвестиционна привлекателност и перспективи за растеж“.  Във форума участваха и проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководител на катедра „Икономика на недвижимата собственост“ при УНСС, (с доклад на тема „Потенциал за повишаване на инвестиционната привлекателност на българския сектор на недвижими имоти“), и доц. д-р Тихомир Пелов от катедра „Икономика на недвижимата собственост“ (с доклад на тема „Инвестиционна привлекателност на българския пазар на недвижими имоти в условията на криза“). 

Проф Йорданка Йовкова

Конференцията бе посветена на 10-годишнината от създаването на катедрата по Икономика и мениджмънт на недвижимата собственост на Санктпетербургския университет. Сред участниците в нея бяха много чуждестранни преподаватели и изследователи, председателят на Комитета по икономическа политика и стратегическо планиране на Санкт Петербург, председателят на Комитета по наука и висше образование, генералният директор и вицепрезидент на Националното обединение на строителните предприемачи, деканът на факултета по Икономика и мениджмънт на недвижимата собственост на Руската академия за народно стопанство при президента на Руската федерация и вицепрезидент на Комитета по образованието на Световната федерация по недвижими имоти проф. д-р Елена Владимировна Иванкина, ректорът на Висшата школа по приватизация и предприемачество проф. В. И. Кошкин, консултант по проекти на ООН и др. Приветствие към участниците поднесе ректорът на университета проф. Игор Максимцев.

По време на конференцията. Вдясно: проф. Йовкова 

Конференцията бе съпътствана от оживени дискусии и обмен на мнения. Обсъдени бяха конкретни идеи за съвместни магистърски програми и издаване на електронно списание между катедрите по недвижима собственост на двата университета – УНСС и Санктпетербургския държавен икономически университет.

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в международна научно-практическа конференция в Сан ...