Майсторски клас на ректора на УНСС в Киевския университет по право

„Икономическото развитие на България и съвременната криза“ бе темата на майсторския клас на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за студенти и докторанти от Киевския университет по право  (КУП) към Националната академия на науките на Украйна.

Традиционно се търсят паралели между сегашната криза и Великата депресия. Но в нея могат да се открият и не малко характеристики на световната криза от 1973-1974 г., подчерта проф. Статев и аргументира тезата си с конкретни факти.

В презентацията си лекторът открои ролята на каналите за финансиране на реалната икономика чрез борсите и посочи, че настоящата криза е „запушила“ тези канали и все повече ги „бетонира“, докато финансовата система, особено търговските банки, са с много висока степен на ликвидност.

По време на майсторския клас на ректора проф. Статев

Проф. Статев запозна аудиторията със свое изследване, според което в българската икономика трансмисионните механизми работят в посока от реалната икономика към финансовия сектор. Това означава, посочи той, че решението трябва да се търси в създаването на условия за развитие на отделни дейности в реалната икономика – било чрез външни инвестиции или чрез правителствени поръчки, и оттам да се даде тласък на растежа.

На презентацията присъстваха почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов
и ректорът на КПУ проф. Юрий Бошицки

Не бива да робуваме на илюзии, заяви проф. Статев и се спря на необходимостта българската икономика да използва сравнителните си предимства, което ще даде резултат в дългосрочен план.

Ректорът на КПУ проф. Юрий Бошицки връчва на проф. Стати Статев сертификат за майсторския клас

През юни т.г. между УНСС и КУП бе подписан договор, който предвижда сътрудничество в учебната и научноизследователската дейност  между двата университета.

Галерия снимки от Майсторски клас на ректора на УНСС в Киевския университет по право ...