УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември

понеделник, 18 септември 2023 8:10

Тържественото откриване на новата академична 2023/2024 учебна година в УНСС ще се състои на 18 септември от 10.00 часа в аула „Максима“. 

Церемонията ще бъде открита от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.

Официалното откриване ще се предава онлайн на сайта и във фейсбук профила на Университета.

Според ректора проф. д-р Димитър Димитров на прага на новата академична година УНСС може да се похвали с изключително успешна кандидатстудентската кампания със силен акцент върху дигитализацията, онлайн кандидатстването и онлайн записването. В хода на кампанията се проведоха много срещи с общини и училища, организирани бяха „Дни на отворените врати“, проведоха се предварителни матури и състезания в УНСС. Броят на кандидат-студентите е нараснал с около 20%, което е своеобразен връх за  последните години. Всички бройки в държавния план-прием за бакалаври в 53 специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени.

От тази година Университетът реализира първите съвместни програми в България между два университета по новия Закон за висшето образование – в случая с Тракийския университет (ТрУ). Сериозен брой млади хора кандидатстваха в съвместните програми и проявиха голям интерес да учат в новите специалности „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“.

УНСС ще посрещне своите възпитаници в уютна учебна среда и с реновирана материална база. В момента се работи по модернизацията и цялостното обновяване на библиотеката на Университета.

По линия на студентските общежития, УНСС има общо 12 блока и предлага близо 5000 места. По-голямата част от студентските общежития са напълно реновирани. 70% от цялата база е обновена, санирана, сменена е дограмата, изградени са нови сервизни помещения. В два блока със собствени усилия УНСС изгради модерни детски стаи – в блок 53Б, където има 11 деца, и в 55Г, където децата са 27. Направена е и нова читалня в 53Б с Wi-Fi, както и библиотека с учебници и книги, оставени от бившите студенти.

УНСС вече разполага и с кабинет за долекарска помощ, снабден с всичко необходимо.

УНСС е един от първите университети в България, които обръщат сериозно внимание на внедряването на зелената енергия и първият, който подписа договор и изгради фотоволтаична инсталация за производство на независима и по-евтина електроенергия. Финансирането на проекта е по ЕСКО договор с „Прострийм груп“ и е за близо 3 милиона лева. При този тип договор Университетът не плаща сумата за изпълнение на обществената поръчка, а разходите се изплащат през цената на електроенергията. Двата фотоволтаични парка в УНСС са изградени върху покрива на Университета и новоизградения модерен закрит паркинг. Фотоволтаичната инсталация ще покрие 50% от необходимата електроенергия на Университета, на годишна база.

Изграждането на системата за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е част от политиката на Университета. УНСС е институция, ангажирана с устойчивостта, като това е още една голяма стъпка към превръщането на университета в „зелен“ университет. Предприети са и редица други мерки за енергийна ефективност. Спортният комплекс „Бонсист“ на УНСС се сдоби със система за енергоспестяващо интелигентно осветление. Общата стойност на проекта е 120 000 USD, осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. В изпълнение на програмата за енергийна ефективност в УНСС в момента се изгражда система „Умен дом“, която ще позволи икономия на до 40% на изразходваната енергия от електро- и топлопреносната системи.


Програмата по откриването на академичната учебна година на УНСС включва разнообразни събития.

В 10.00 часа в аула „Максима“ ще се проведе официална церемония по случай откриването.

В 11.00 часа ще бъдат поднесени венци на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС.

От 12.00 часа ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности.

От 13.00 часа ще бъде открит барелеф на проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС в периода 1989 – 1990 г., дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Финансов контрол“ и декан на Финансово-счетоводния факултет от 1998 до 2000 г.

В първия учебен ден се открива и IX годишна научна конференция „Инфлацията 2022 – обстоятелства, предизвикателства, въздействие“ (9th Annual Scientific Conference on the Inflation 2022 – Circumstances, Challenges, Impact). Приветствия към форума ще отправят ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, подуправителят на БНБ доц. д-р Петър Чобанов, проф. д.ик.н. Николай Неновски, член на УС на БНБ, преподавател в университета „Жул Верн“, Франция, и в УНСС и проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България.

Учебните занятия със студентите на 18.09.2023 г. ще започнат след 14.00 часа по обявеното разписание.


Залите, в които ще се състоят срещите с първокурсниците, са както следва:

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Специалности „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“ – зала В 2005 – доц. д-р Ивайло Беев

Специалности „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ – зала В 2006 – проф. д-р Лалко Дулевски

Специалности „Икономическа социология и психология“ и „Социология“ – зала 408 К – проф. д-р Георги Петрунов

Специалност „Политическа икономия“ – зала А 3009 – проф. д.н. Пенчо Пенчев

     

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност „Финанси“ зала В 2009 – проф. д-р Пресияна Ненкова

Специалности „Счетоводство“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ зала В 2007 – проф. д-р Снежанка Башева

Специалност „Финансов контрол“ зала 107 К – доц. д-р Даниела Въткова – Милушева

   

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Специалности „Маркетинг“, „Стратегическо планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ – зала 102 К – проф. д-р Красимир Маринов

Специалност „Бизнес администрация“ – зала 303 К – проф. д-р Надя Миронова, гл. ас. д-р Ивайло Илиев

Специалност „Публична администрация“ зала 211 К – доц. д-р Деница Горчилова

Специалност „Регионално развитие“ зала 311 К – доц. д-р Георги Николов

    

ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“

Специалност „Търговия и продажби“ зала 110 К – доц. д-р Силвия Терезова

Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ –зала А 3006 – проф. д-р Христина Николова

Специалност „Бизнес логистика“ – зала В 2023 – проф. д-р Мирослава Раковска

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ зала 308 К – проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Нончо Димитров

Специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ зала А 4005 – доц. д-р Стела Ангова

Специалност „Международен туризъм и икономика“ от 16:00 ч. среща с гости от туристическия бизнес – зала „Научни съвети“ 2032 А – проф. д-р Мариана Янева

   

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“

Специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ зала А 5004 – доц. д-р Васил Петков

Специалности „Международни отношения“ и „Европейска политика и икономика“ – зала В 2015 – доц. д-р Пламен Ралчев

Специалност „Политология“ – зала 108 К – доц. д-р Блага Благоева

   

ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“

Специалности „Бизнес информатика и комуникации“ и „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“ – зала А 2030 – доц. д-р Александрина Мурджева

Специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ зала В 2013 – доц. д-р Александър Найденов

Специалности „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни /DATA SCIENCE/“ зала 309 К – доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Нончо Димитров

   

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“ и „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“ зала 403 К – проф. д-р Николай Щерев

Специалност „Предприемачество“ – зала А 3008 – доц. д-р Костадин Коларов

Специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ зала 411 К – проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ зала А 4007 –  проф. д-р Георги Забунов

Специалности „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ – зала В 2019 – проф. д-р Мария Маркова

   

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Право“

зала 203 К – доц. д-р Захари Торманов

зала 208 К – доц. д-р Мирослав Димитров


За студентите дистанционна форма на обучение откриваща среща-инструктаж ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 09.00 часа. Линкът към срещата ще намерите в разписанието Ви.

Откриването на академичната 2023/2024 учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр. Хасково ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 11.00 часа.


Галерия снимки от УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември ...