Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН

Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика – БАН (ИМСТЦХ-БАН), подписаха днес ректорът проф. д.ик.н Стати Статев и чл.-кор. проф. д.т.н. Стефан Воденичаров, директор на ИМСТХЦ. В него се предвижда сътрудничество в областта на обучението, научните и приложните изследвания, съвместно участие в национални и приложни проекти.

Ректорът проф. Стати Статев и чл.-кор. проф. Стефан Воденичаров (вдясно).

Ректорът изрази увереност, че има огромно поле за развитието на връзките между двете институции и предложи освен предвиденото в документа взаимодействие, да се помисли за съвместна магистърска програма.

Страница:

Галерия снимки от Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН ...