SDSN Bulgaria има своите лидери

вторник, 06 декември 2022 10:59

Националната мрежа за устойчиво развитие „SDSN Bulgaria”, координирана от УНСС, вече има своите лидери. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов са двамата председатели на мрежата. Зам.-председател е гл. ас. д-р Щерьо Ножаров.

  Председателите на SDSN Bulgaria – 

проф. Димитър Димитров и доц. Михаил Мусов

Зам.-председателят на SDSN Bulgaria – 

гл. ас. д-р Щерьо Ножаров

Лидерският съвет на мрежата е в състав: проф. д-р Димитър Димитров (председател), доц. д-р Михаил Мусов (зам.-председател), гл. ас. д-р Щерьо Ножаров, доц. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Александър Димитров, гл. ас. д-р Кристиан Желев и членовете на Съвета на настоятелите на УНСС.

След проведен университетски конкурс за мениджъри на мрежата бяха избрани д-р Моника Панайотова и д-р Атанас Димитров.

   Мениджърите на SDSN Bulgaria – ас. д-р Моника Панйотова и гл. ас. д-р Атанас Димитров

„Новосъздадената към УНСС Национална мрежа за решения за устойчиво развитие демонстрира желанието и капацитета на университета ни да бъде учебно заведение, ориентирано към бъдещето на висшето образование, към изграждането на знания и умения в своите студенти за професиите на следващото десетилетие и използване на иновативния и експертен потенциал на академичните среди, изследователските центрове и гражданското общество в България за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН“ - ас. д-р Моника Панайотова.

„Ентусиазиран съм и изпълнен с енергия да допринеса за развитието на SDSN Bulgaria. Вярвам, че отдадеността към постигането на общи цели чрез съвместна усилия и поддържането на една толкова важна мрежа от съмишленици не само ще защити името на УНСС като лидер във висшето образование, но и това на България като деен участник в постигането на Глобалните цели на ООН, а по този начин и в изграждането на едно по-добро бъдеще за всички нас“ - гл. ас. д-р Атанас Димитров.

През следващата година SDSN Bulgaria си поставя за цел:

  • да разшири своя обхват и да се превърне в притегателен център на представители на академичните среди, гражданското общество, институциите и младите хора в страната;
  • да организира събития и предостави свободен достъп до образователни ресурси и научни изследвания, посветени на целите на устойчивото развитие, зелената трансформация на икономиката и обществото;
  • да интернационализира своята дейност, участвайки активно в регионалните и глобални мрежи на SDSN, допринасяйки за активното участие на България в постигането на глобалните цели на ООН.

„Неслучайно точно днес обявяваме ръководството на SDSN Bulgaria, защото днес се публикува Europe Sustainable Development Report 2022” – споделя доц. Михаил Мусов и допълва: „Докладът показва, че седем години след като международната общност прие Целите за устойчиво развитие напредъкът на ЕС по тяхното изпълнение е в застой. Въпреки че ЕС все още има шанс да постигне около 2/3 от целите, останалите цели показват недостатъчен напредък или усилия в неправилната посока, особено тези, които са свързани с отговорното потребление, климата и биоразнообразието“. Пълният текст на доклада е достъпен тук.


Ас. д-р Моника Панайотова е преподавател към катедра „Международни отношения“. Заместник-председател на Софийския форум за сигурност и член на Европейския съвет за външна политика в България. Работила по разработването и изпълнението на проекти, концепции и стратегии за иновации в образованието, науката, младежта, еко-предприемачеството и здравеопазването. Бивш заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент. В периода декември 2012 г. - юли 2014 г. е член на Европейския парламент и участва в комисиите по образование и бюджетен контрол и в подкомисията по отбрана, а преди това като депутат в 41-ото Народно събрание е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по външна политика и отбрана. Има публикации по въпросите на сигурността и отбраната, НАТО, европейските политики, с фокус върху Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, политиката за развитие и външните отношения на Европейския съюз. Има докторска степен по политология, магистър е по международни икономически отношения и бакалавър по международни отношения.


Гл. ас д-р Атанас Димитров е преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“. Бил е гост-лектор в Италия, Полша и Испания. Има краткосрочни изследователски мисии в Австрия и Великобритания, участник в Integrity & Ethics Champions Programme на Службата на ООН по наркотиците и престъпността. Бил е стажант в Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена, Австрия. Осем месеца е доброволец по линия на Европейската доброволческа служба в Монца, Италия. Преминал е през редица международни обучителни курсове и тренинги по теми, свързани с мира и сигурността. Владее английски и италиански, ползва испански език.   

Има докторска степен по икономика и управление (икономика на отбраната и сигурността), магистър и бакалавър е по икономика на отбраната и сигурността. Публикациите му са посветени на изследванията на мира и конфликти, миграционни и бежански въпроси, висше образование. 


Галерия снимки от SDSN Bulgaria има своите лидери ...