Официално честване и научна конференция по повод 70 години от основаването на катедра „МИО и бизнес“

четвъртък, 06 октомври 2022 18:25

Отбелязването на 70-годишнината от основаването на специалност „Международни икономически отношения" започна с поднасяне на цветя и венци на паметника на създателя на УНСС проф. Стефан Бобчев.

Министърът на отбраната в последния редовен кабинет Драгомир Заков и бивш посланик на България в НАТО, както и бившият министър на туризма проф. Стела Балтова бяха сред официалните гости на честването в аула „Максима“. Сред тях беше и проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС в периода 1980-1987 г., както и създател на две дисциплини към специалност „Международни икономически отношения“ – „Международен финансов мениджмънт” и „Международни бизнес анализи”.

Доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет Международна икономика и политика“, Драгомир Заков, Ангел Стойков, председател на Студентски съвет при УНСС (от ляво надясно)

Честването откри ръководителят на катедрата, доц. д-р Васил Петков, който представи накратко историята на катедрата от нейното създаване до наши дни: „Чрез нашите възпитаници ние виждаме продължение на собственото ни дело, но на друго равнище. Освен специализираните знания и умения, които предоставяме, друго конкурентно предимство на нашите студенти е задълбочената езикова подготовка , което ги прави търсени не само в страната, но и в чужбина“.

Доц. д-р Васил Петков

„МИО е марка. Няма човек, който да не знае тази специалност и да не се отнася с респект към нея. Катедрата дава своя принос и за развитието на икономиката, и за престижа на нашия университет, и за развитието на цялата страна и в международен план“ с тези думи ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна към ръководителя на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков и към присъстващите в злата. „Пожелавам и на преподавателите, и на студентите, които ще продължат тези традиции, в същия дух да заемате своето достойно място сред интелектуалния елит на нацията, все така да бъдете притегателен център за студентите , които се стремят към получаването на престижна диплома от катедра „МИО и бизнес“ и безупречна академична подготовка. Бъдете горди с постиженията си. Работете все така успешно и чертайте пътя на България в Европейския съюз, днес и в бъдеще“, заключи ректорът.

Проф. д-р Димитър Димитров

Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет Международна икономика и политика“ подчерта, че седемте десетилетия са „признак не само на зрялост и на дълголетие, но демонстрират устойчивост, адаптивност, умение за справяне с научни, академични и не само предизвикателства и намиране на решения по значими от научна и практикоприложна гледна точка въпроси за България“.

Доц. д-р Мария Бакалова

„Катедра „МИО и бизнес“ е институция. Винаги, когато в разговор кажа какво съм завършил, усещам респект  у събеседниците ми. За нищо не бих заменил обучението си в катедрата. Това ми помогна много в моя професионален и личен житейски път“, изтъкна в словото си Драгомир Заков, който има над 20-годишен опит в сферата на международната сигурност.

Драгомир Заков

Да поздрави катедрата, една от емблемите за качествено обучение в УНСС, от името на студентите се включи и председателят на Студентски съвет при УНСС Ангел Стойков. „Вярвам, че ваши основни приоритети са и ще продължат да бъдат изграждането на дълготрайни знания у студентите, както и превръщането им в личности, които гордо ще представят УНСС“, пожела от името на студентската общност Ангел Стойков.

Ангел Стойков

Поздравителни адреси по повод честването бяха получени от катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, от Международното висше бизнес училище, от катедра „МИО“ на Икономическия университет-Варна, както и от УНСС – от Финансово-счетоводния факултет, от факултет „Икономика на инфраструктурата“, от катедра „Международни отношения“, от катедра „Политология“,  от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, от Междууниверситетския център за развитие на кариерата. 

Видеоприветствия поднесоха от Шанхайския университет „Джао Тонг“ и Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и възпитаник на катедрата.

Катедра МИО и бизнес" отбеляза значимата годишнина и с юбилеен алманах. „Чрез алманаха запазваме за бъдещите поколения не само имената на колегите, но и това, което те са създали в учебната, преподавателската и научноизследавателската дейност", отбелязва в предговор на изданието ръководителят на катедрата доц. д-р Васил Петков. Той подари на проф. Димитър Димитров копие от алманаха.

На свой ред ректорът връчи на доц. Петков статуетка на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС и юбилейната книга „100 години Университет за национално и световно стопанство“.

Доц. Васил Петков награди с почетни плакети на доайените и изтъкнати преподаватели на катедрата: проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф.д.ик.н. Милчо Стоименов, доц. д-р Емил Химирски, проф. д-р Миланка Славова, проф. д-р Димитър Хаджиниколов, доц. д-р Иван Стойчев и доц. д-р Олег Лозанов.

„Залата, в която сме сега е дело на моето ректорство, тя бе открита официално от голямата Гена Димитрова с безплатен концерт и от големия Стефан Данаилов. На всички пожелавам здраве, успехи и бъдеще на специалността и катедрата“, каза при награждаването проф. д.ик.н. Данаил Данаилов.

„Успеха на тази катедра се дължи на няколко фактора, първо това е онази спойка между членовете на катедрата от различни поколения, второто е визионерството и третото нещо е устойчивостта и тясната връзка с нашите студенти. Ние уважаваме, ние обичаме нашите студенти, аз винаги влизам в аудиторията и казвам „вие сте лидери, вие сте навсякъде по света“, подчерта проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, дългогодишен ръководител на катедра „МИО и бизнес“, при получаване на плакета.

В рамките на честването се провежда и традиционната за катедра „МИО и бизнес“ научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз: петнадесет години по-късно“. Двудневният форум се организира за двадесет и първи път. Тази година тематичните направления на конференцията са: Европейският съюз – състояние и перспективи за развитие; Европейският съюз в световната икономика; международна конкурентоспособност на българската икономика; управление на европейски проекти; международен мениджмънт и маркетинг; международен бизнес; международни финанси; устойчиво развитие – европейски аспекти; иновации, предприемачество и дигитална трансформация; правни аспекти на Европейския съюз; туризъм – състояние и перспективи. 

Повече информация за конференцията можете да намерите ТУК.

Галерия снимки от Официално честване и научна конференция по повод 70 години от основаването на ка ...