Международна научна конференция събра студенти от шест специалности

понеделник, 07 май 2012 15:49

Международна студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се проведе в университета. Това бе първото издание с международно участие на традиционния форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата".

Конференцията бе открита от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета. Общият брой на студентите-докладчици в  еднодневния форум бе 115, а броят на презентациите – 66. Десет са представителите на чуждестранните университети – от Полша, Румъния, Австрия, Франция, Русия, Холандия и Англия, а от българска страна участват студенти от всички специалности на факултет „Икономика на инфраструктурата“, съобщи проф. Таня Парушева, зам.-декан по научноизследователската дейност. 

Откриването на форума (отляво на дясно) проф. Таня Парушева, проф. Христо Първанов, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", проф. Валентин Гоев. В голямата конферентна зала заседаваха участниците в първата секция.

Работата на международния студентски научен форум бе организирана в две секции. В голямата конферентна зала участниците чуха докладите на студенти третокурсници и четвъртокурсници от специалностите „Стопанска логистика“, „Икономика на туризма“ и „Медии и журналистика“ с различни специфични гледни точки към проблематиката – от „зелената логистика“, туристическата реклама и принципа Фън Шуй в хотелиерския дизайн до „откраднатото детство от маркетинга“ и „смъртта“ на АЕЦ „Белене“ в онлайн медиите.  Презентации в тази секция направиха и чуждестранните студенти от Икономическия университет в Катовице, Полша, от университета в Брашов, Румъния, Университета за естествени приложни науки във Виена, Австрия и др. 

В малката конферентна зала... ... работиха студентите от втората секция.

В малката конферентна зала се събраха участниците във втората секция, които дискутираха върху докладите на студентите от специалностите „Икономика на търговията“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната аудитория у нас, екологичната сигурност, перспективите в развитието на автомобилния транспорт и други актуални проблеми.

Галерия снимки от Международна научна конференция събра студенти от шест специалности ...