В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси

сряда, 28 март 2012 17:23

В читалня № 1 на университетската библиотека се проведе обучение за работа с платформите с научни публикации Science Direct, Scopus и Web of Knowledge. Обучението бе организирано от Министерството на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на УНСС и издателствата Elsevier и Thomson Reuters.

Върху огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, акцентира проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, който посочи, че при новите тригодишни абонаментни договори ще бъде осигурен достъп до електронните бази данни на издателствата Elsevier и Thomson Reuters.

Ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката направи добра стъпка в информационното осигуряване, каза и Янита Жеркова, държавен експерт в дирекция "Наука" на МОМН, като подчерта, че става въпрос за изключително полезни ресурси.

Целта на проведената подготовка бе да информира учените за възможностите на националните абонаменти, да демонстрира новите характеристики на базите данни с научна информация, да анонсира възможностите на новите инструменти за анализ на научната продукция, в полза на ръководителите на научни организации в процеса на взимане на решения, както и да информира студентите и докторантите.


По време на презентацията на обучителя Тошка Борисова Проф. Валентин Гоев (на преден план) проследи с интерес презентациите

Галерия снимки от В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси ...