Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет

вторник, 19 януари 2021 9:27

За учебната 2021/2022 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език:

 • „Икономика“;
 • „Администрация и управление“;
 • „Политически науки“;
 • „Социология, антропология и науки за културата“;
 • „Обществени комуникации и информационни науки“;
 • „Право“.

Кандидат-студентите могат да кандидатстват с оценка от ДЗИ (матура), с предварителни изпити (в електронен формат на компютър) или с редовни изпити (на хартиен носител). Тези от тях, които са се явили и на предварителни, и на редовни изпити участват в класирането с най-високата оценка, получена на тях.

Документи се подават на място в Центъра за прием на документи на УНСС. С цел осъществяване на превенция от заразяване с COVID-19 е създадена възможност за подаване на документи онлайн.

Повече информация можете да получите на следния линк: https://priem.unwe.bg/.

Има много причини да бъдете част от академичната общност на УНСС:

 • Многообразие от утвърдени и модерни специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и търсени от бизнеса;
 • Съвременни учебни планове, модерна учебна база с електронен тестови център;
 • Програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти;
 • Водещ университет с висококвалифицирани преподаватели;
 • Успешна реализация на пазара на труда. Чрез своя Междууниверситетски център за развитие на кариерата, Университетът среща ежедневно своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове.
 • Онлайн подаване на документи за кандидатстване за ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“;
 • Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната дейност;
 • 20 онлайн услуги на разположение на студентите чрез системата Уеб студент, която е част от дигитализацията на цялостната дейност на университета;
 • Университетска библиотека със статут на „библиотека – депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост, която разполага с общо 555 586 тома литература, електронен каталог, автоматизирано библиотечно-информационно обслужване и електронен достъп до следните бази-данни: EBSCO, ScienceDirect,  Springer Link, SCOPUS, ISI WEB OF KNOWLEDGE, InCites;
 • Отлични условия за спорт;
 • Собствени студентски общежития – 12 блока с над 5 000 легла.

Голямото семейство на УНСС Ви очаква!


Галерия снимки от Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет ...