Как да правим бизнес с шанс за младите, оцени Силвия Солф от Световната банка

сряда, 08 февруари 2012 12:35

Среща-дискусия, с презентация на Силвия Солф от Световната банка, се проведе в аула „Максима" на университета. Във форума на тема: „Да правим бизнес 2012" участваха Боряна Пенчева, заместник-министър на финансите, икономисти, финансисти, банкери, бизнесмени, представители на държавни институции и работодателски организации. Модератор на срещата, организирана от Студентския съвет на УНСС, бе доц. Емил Хърсев.

Какво е да правим бизнес? Това означава да разберем как живеем, защото има ли нещо, което да не е бизнес днес, посочи при откриването на срещата проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС. „За нас е важно да работим с вас, младите хора, защото разчитаме, че ще градите бъдещето на страната", каза Боряна Пенчева, която илюстрира с данни финансовата стабилност на България. Сега върху тази стабилност обаче трябва да градим растеж, за който са необходими активни мерки за заетост (особено за младежка заетост!), както и за развитие на малките и средни предприятия, посочи също зам.-министърът на финансите. Пенчева напомни, че със Световната банка неотдавна бе одобрена стратегия и в тясно сътрудничество и партньорство ще се търси ускорен икономически растеж за страната ни.


Лекторът от Световната банка Силвия Софт (вляво) и модераторът на срещата доц. Емил Хърсев.
Боряна Пенчева, зам.-министър на финансите, и проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС.

България е на 59-о място в годишната класация на Световната банка Doing Business 2012, посочи в презентацията си Силвия Солф. Първото място се заема от Сингапур, следван от Хонконг, Нова Зеландия, САЩ и Дания. Публикуваният Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World („Да правим бизнес 2012: Да правим бизнес в един по-прозрачен свят") анализира нормативната уредба, засягаща местните фирми в 183 държави. Изследването класира икономиките по 11 показатели (дейности), отнасящи се до бизнес регулациите, като: започване на бизнеса, време за прекратяване на бизнеса, външна търговия и т.н.

България запазва стабилното си класиране. Като положителни са отчетени реформите в областта на търговията през граници и опростяването на процедурите по несъстоятелност, което поставя България в глобалната класация пред държави като Чехия, Италия, Полша и Румъния. „Увеличаването на прозрачността и достъпа до информация относно регулациите е важна създаването на по-здравословна бизнес среда," изтъкна Силвия Солф,

Представителят на Световната банка отговори и на многобройните въпроси, поставени от студентите в залата.

Галерия снимки от Как да правим бизнес с шанс за младите, оцени Силвия Солф от Световната банка ...