Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение

вторник, 24 март 2020 14:58

  

Във връзка с административното обслужване в условията на извънредно положение, по разпореждане на ректора проф. д-р Димитър Димитров във всички дирекции на УНСС има дежурни служители, които работят целодневно.

 

Информация за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

отдел „Кандидат-студенти“
Радостина Петрова
тел.: 02 8195 701
e-mail: [email protected]

и

Център за прием на документи
тел.: 02 8195 702, 02 8195 704
e-mail: [email protected]

 

Информация за студенти в  ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение:

Мария Христова
тел.: 02 8195 274, 02 8195 578, 02 8195 407, 02 8195 507, 02 8195 617, 02 8195 637, 02 8195 598, 02 8195 568, 02 8195 238, 02 8195 563, 02 8195 572, 02 8195 573
е-mail: [email protected]
е-mail: [email protected]

 

Информация за студенти в  ОКС "магистър", редовна форма на обучение:

Мария Павлова
тел.: 02 8195 597, 02 8195 546
е-mail: [email protected]

 

Информация за студенти в дистанционна форма на обучение:

Даниела Рисина
тел.: 02 8195 343, 02 8195 379, 02 8195 341, 02 8195 553
e-mail: [email protected]

 

Сектор "Стипендии":

Ирина Димитрова
тел.: 02 8195 325
е-mail: [email protected]


Поделение "Студентски столове и общежития":

Христо Шопов
тел.: 02 816 5850, 02 862 46 12
е-mail: [email protected]

 

Пламен Пенев
тел.: 02 816 5862
е-mail: [email protected]

 

Информация относно декларациите за придвижване:

Николай Джалев
тел.: 02 8195 330, 02 8195 449
e-mail: [email protected]

 

За повече информация:

https://www.unwe.bg –> За УНСС –> Структура

тел.: 02 8195 211; факс: 02 962 39 03

Галерия снимки от Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положе ...