Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС

четвъртък, 19 декември 2019 13:00

Общото събрание избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор на УНСС за мандат 2019 – 2023 г.

Проф. Димитър Димитров

„Благодаря на членовете на Общото събрание, които участваха в избора. Някои от тях ме подкрепиха, други - другия достоен кандидат в балотажа или другите кандидати. Мисля, че УНСС показа, че е на високо ниво и ние поддържаме тази колeгиална атмосфера и академичен дух. По-сериозната работа предстои. Надявам се, че изборните емоции ще преминат след изборите за Академичен съвет и другите органи. Наближават много празници и искам да пожелая на всички светли Коледни и новогодишни празници. Да сме живи и здрави и да продължим да работим нататък като университет номер едно", каза новият ректор.

Проф. Статев пожела на проф. Димитров както е управлявал катедрата и факултета, два пъти по-успешно да управлява университета.

Новият ректор проф. Димитров и досегашният ректор проф. Статев

Преди гласуването четиримата номинирани кандидати за ректор – проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Димитров Димитров, доц. д.н. Живко Драганов и проф. д.н. Симеон Желев (на снимката долу) представиха своите концепции и отговориха на въпроси на делегати на Общото събрание.

„Надявам се с общи усилия да запазим и подобрим водещата позиция на нашия университет и да се справим със съвременните предизвикателства пред УНСС и пред висшето образование като цяло. Политиката на доходите, развитието на научноизследователската дейност и връзките с бизнеса са само част от областите, в които е необходимо да бъде извършена разумна промяна“, посочи проф. Димитров при представяне на концепцията си. Той запозна делегатите на Общото събрание с работата и житейския си път в университета. „Още в началото на месец октомври аз информирах с писмо всички катедри за своите намерения и основни направления за разумна промяна. Считам, че това е израз на дълбоко уважение пред колегията на университета. Знам, че да си ректор не е лесно и осъзнавам голямата отговорност“, добави проф. Димитров.

На първи тур за проф. Гоев гласуваха 107 делегати, за проф. Димитров Димитров – 115, за доц. Драганов – 47, а за проф. Желев – 22.

На втори тур проф. Димитров беше избран с гласовете на 160 членове на Общото събрание. Неговият опонент проф. Гоев получи 125 гласа.

Преди избора на ректор Общото събрание прие отчетите на досегашния ректор проф. д.ик.н. Стати Статев за 2019 г. и за мандата 2015 – 2019 г., както и отчетите за работата на Контролния съвет за 2019 г. и за мандата 2015 – 2019 г., представени от неговия досегашен председател проф. д-р Виолета Цакова.

Проф. Виолета Цакова

В словото си проф. Статев посочи: „Ректорското ръководство се ръководеше от принципите на приемственост, на стабилност и на открит диалог в динамична социално-икономическа среда и в условията на намалена държавна субсидия и демографска криза. Въпреки предизвикателствата и изпитанията, положихме всички възможни усилия те да не се отразят на качеството на учебната и научноизследователската дейност, на финансовата стабилност, на оптималното функциониране и управление на УНСС“.

Проф. Статев се спря на високите оценки на университета от институционалната и програмните акредитации, на постиженията в учебната и научноизследователската работа, електронизацията, връзките с практиката и др. Той изказа благодарност на заместник-ректорите и членовете на Академичния съвет, с които е работил през двата мандата, на Студентския съвет, на синдикатите, на всички членове на академичната общност.

„Вече 44-та година УНСС е моя кауза и моя съдба. Искам да ви уверя, че винаги ще бъде така. Пожелавам на новото академично ръководство воля, кураж и успехи. На всички членове на нашето голямо, авторитетно, влиятелно и задружно академично семейство желая много здраве, сполука и ползотворна работа“, заяви проф. Статев.

Проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, ректорът проф. Димитър Димитров, проф. Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, и проф. д-р Маргарита Атанасова, досегашен зам.-председател на Общото събрание (отдясно на ляво)

„Искам да изкажа своите лични благодарности към проф. Статев за страхотната съвместна работа, която имахме през последните 10 месеца. Благодарение на непрестанната комуникация, Студентския съвет и ректорското ръководство работеха в синхрон и с конструктивни разговори за провеждането на успешни политики за развитието на УНСС“, заяви председателят на Студентския съвет Ангел Стойков. Той изтъкна, че „с труд и постоянна работа ректорското ръководство през годините е успяло да изгради имидж на УНСС, като водещ икономически университет не само в страната, но и на европейско ниво.“

Ангел Стойков

Общото събрание избра проф. д-р Благой Колев за академичен омбудсман (на снимката долу).

Проф. д-р Лалко Дулевски беше преизбран за председател на Общото събрание (на снимката долу).

Новият председател на Контролния съвет е проф. д-р Даниела Фесчиян (на снимката долу).

 

Галерия снимки от Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на УНСС ...