Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”

понеделник, 28 ноември 2016 9:02

Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” организира под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев катедра „Физическо възпитание и спорт”. В научния форум участваха преподаватели от нашия университет, НСА, СУ „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложкия университет, Лесотехническия университет, Великотърновския университет, Икономическия университет във Варна, Техническия университет в Габрово, както и представители на университетите в Република Македония, Албания, Гърция и др.

В голямата конферентна зала

На форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-декан по научноизследователската дейност, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, проф. Александър Наумовски, председател на Федерацията на спортните педагози на Република Македония, доц. д-р Мария Маркова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Бизнес факултета, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и др.

Проф. Гоев, д-р Ставрев, проф. Наумовски, доц. Маркова, доц. Бошнаков (отляво надясно) 

От името на ректора проф. Статев и от свое име проф. Гоев поздрави участниците в конференцията. Трето издание на форума означава, че той се превръща в регулярен и демонстрира напредъка на катедрата в научноизследователската дейност, посочи той. Постиженията на университета в спорта са големи и впечатляващи, значими са и научните  успехи на катедрата, която има вече седем доктори на науките, добави зам.-ректорът и пожела успешни следващи стъпки. Спортната ни катедра е достоен член на академичното семейство на университета, изтъкна проф. Гоев.

По време на конференцията

Поздравление от името на Федерацията на спортните педагози на Република Македония отправи нейният председател проф. Наумовски. Той посочи, че конференцията е традиционна, а резултатите от изданията й са значими. Той говори за обмена на научни статии в български и македонски издания и сътрудничеството в тази област.

Проф. Гоев приветства участниците във форума. Вдясно: д-р Ставрев и проф. Наумовски

Успех и добри научни идеи на форума пожела и доц. Маркова, която оцени докладите на конференцията като сериозни научни подходи с практическа реализация. Катедрата е достоен, прогресивен и допринасящ за науката на Бизнес факултета член, изтъкна тя.

Приветствия

Поздравителни адреси до организаторите на форума бяха получени от департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски”, Юридическия факултет на УНСС, НСА, доц. Симеонова от името на катедра „Политология“ и др. В приветствието си като ръководител на катедра „Предприемачество“ проф. Кирил Тодоров изтъкна, че в спорта има много предприемачески инициативи и мениджмънт.

Ст.преп. д-р Спас Ставрев говори за научните изследвания в катедрата

Основен доклад „Насоки на научните изследвания в катедра „Физическо възпитание и спорт“ в УНСС в периода 1989-2016 г.“ изнесе ст. преп. д-р Спас Ставрев. Той се спря на развитието през годините, направи анализ на резултатите, публикациите в научни списания, участията във форуми и др. Досега в катедрата са защитени седем дисертации, написани са две монографии, публикувани са 97 статии в различни издания, резюмира постиженията той.

Участниците във форума пред паметника на проф. Стефан Бобчев

Галерия снимки от Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации ...