Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”

Разглеждате снимки от Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”

Вижте пълен текст на Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”

В голямата конферентна зала

В голямата конферентна зала

Страница:

Галерия снимки от Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации ...