Национален младежки конкурс на тема: "Културното и природното наследство на България - да помислим за нашето утре"

понеделник, 04 май 2015 8:52 /
Начало:
Край:
вторник, 30 юни 2015
Място:
Подробности:

По повод 70-годишнината на ЮНЕСКО

Дипломатическият институт към министъра на външните работи,

със съдействието на Националната комисия за ЮНЕСКО-България, Министерството на образованието и науката и  Министерството на околната среда и водите

обявява

Национален младежки конкурс на тема:

„Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”

Участие в конкурса могат да вземат български ученици (над 15-годишна възраст) и студенти чрез изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от 9- те българските обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Приложено може да намерите анонс за конкурса, съдържащ повече информация за провеждането му, и формуляр за участие.