Подбор на автори за списване на студентски вестник за 9 май

вторник, 14 януари 2014 8:53 /
Начало:
Край:
четвъртък, 13 февруари 2014
Място:
Подробности:

За трета поредна година Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа — 9 май, който ще бъде изцяло списван от студенти. За тази цел от 13 януари започна процедура за подбор на бъдещите автори, която ще продължи до 13 февруари включително. Условията за участие са кандидатите да са студенти и да изпратят кратко есе на една от следните две теми: „Европейски избори май 2014 г. Този път е по-различно?“ и „Избори за Европейски парламент. Защо моят глас има значение?“ на имейл адрес epsofia@europarl.europa.eu.  Материалите трябва да бъдат авторски, на български език и да не надвишават 400 думи.

Избраните студенти, които ще участват в списването на вестника, ще посетят Европейския парламент в Брюксел през март 2014 г., за да се запознаят с институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.

Разходите по пътуването се поемат от Информационното бюро на ЕП в България. Авторите няма да получат заплащане за своите материали. Вестникът ще се разпространява безплатно на събитията, организирани от Информационното бюро на ЕП в България за отбелязване на 9 май 2014 г.

Всеки кандидат трябва изрично да упомене в кой университет учи, каква специалност и коя година.

За участие в конкурса се допускат студенти, обучаващи се в колежи и университети на територията на България и Европейския съюз, независимо дали в бакалавърска, магистърска или докторантска степен, редовна или задочна форма.

Победители в конкурси на Информационното бюро на ЕП в България през 2013 г., както и авторите от предишните години, не се допускат за участие.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на февруари 2014 година.

За повече подробности вижте приложения Правилник за участие.

За контакти:

Теодор Стойчев

пресаташе

:teodor.stoychev@europarl.europa.eu
(02) 985 35 42, (0878) 85 35 14, (33) 388 74 601 (STR)

Интернет страница на Пресслужбата на ЕП

Информационно бюро на ЕП в България

Европейският парламент във Facebook

Европейският парламент в Туитър

Информационното бюро в България във Facebook