Стипендии на фондация "Еврика"

петък, 13 септември 2013 8:56 /
Начало:
неделя, 01 септември 2013
Край:
вторник, 15 октомври 2013
Място:
Подробности:

За единадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно  в  десет области:

  1.    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2.    Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3.    Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4.    Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5.    Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6.    Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7.    Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8.    Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
  9.    Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10.    Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за  стипендиите на Фондация „ЕВРИКА"  имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2013/2014  година.

Кандидатите за стипендия трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 1 септември до 15 октомври следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и формуляр по образец;

2.      Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2013/2014 година;

3.      Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други документи за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и т.н.;

4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”   (до 3 страници).

За допълнителна информация: тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и  office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org (актуално).

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР