УНСС и SDSN Bulgaria ще бъдат домакини на Third Sofia Conference for Early-Stage Researchers "Responsible Production and Consumption: Current Issues and Advances Towards SDG12"

петък, 31 май 2024 16:03 /
Начало:
четвъртък, 21 ноември 2024
Край:
петък, 22 ноември 2024
Място:
Подробности:

УНСС и SDSN Bulgaria ще бъдат домакини на Third Sofia Conference for Early-Stage Researchers, която се организира в рамките на алианса ENGAGE.EU и която ще се състои на 21 и 22 ноември 2024 година. Темата на тазгодишната конференция е Responsible Production and Consumption: Current Issues and Advances Towards SDG12.

Основната цел на конференцията е да събере изследователи в началния етап на тяхното професионално развитие (напр. младши преподаватели, постдокторанти и следдипломни изследователи), които са част от партньорските университети на ENGAGE.EU и които се интересуват от текущото състояние и предизвикателствата пред Целите за устойчиво развитие. Събитието има за цел и да улесни комуникацията и бъдещото сътрудничество между представители на тези целеви групи, както и да привлече заинтересовани страни сред членуващите в SDSN Bulgaria университети.

Участниците ще имат възможност да се срещнат лично или онлайн и да представят своята текуща работа или завършени изследвания на международен форум със силно присъствие на техниу колеги със сходни интереси.

Конференцията ще включва няколко теми, свързани с Глобална цел 12, сред които:

  • Екологично чисто производство. Политики за отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите и влошаването на околната среда. Минимизиране на експлоатацията на природните ресурси през целия процес на производство и потребление.
  • Кръгова икономика. Устойчиви бизнес модели. Повторно производство, рециклиране или възстановяване на продукти и материали. Политики за насърчаване на устойчиво производство.
  • Зелена икономика. Насърчаване на иновациите за намаляване на потреблението на енергия и цялостния натиск върху природните ресурси.
  • Устойчиво потребление. Минимизиране на използването на токсични материали, отпадъци и замърсители, генерирани от масовата консумация. Политики, насърчаващи потреблението на екологични продукти с биоразградими компоненти и по-ниски енергийни разходи.

Повече информация можете да намерите ТУК и ТУК.