Нова серия събития за докторанти и студенти „Наука, иновации и бизнес“

понеделник, 27 февруари 2023 9:53 /
Начало:
четвъртък, 02 март 2023 10:00
Край:
четвъртък, 02 март 2023 11:30
Място:
Онлайн
Подробности:

                      

Кариерният център към Център за обучение – БАН и

Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК)

стартират съвместна серия събития „Наука, иновации и бизнес“.

            

Канят се студентите и докторантите от УНСС и БАН на първото събитие от серията:

УЕБИНАР на тема 

„Стартирай своя бизнес подготвен!“

Как да реализираш успешно в практиката научна разработка или иновативна идея

Лектор

Доц. д-р Костадин Коларов

Директор на Институт по предприемачество, УНСС 

         

С участието на млади предприемачи от УНСС и БАН

       

Събитието ще открият

Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева

Заместник-председател на БАН и Директор на Център за обучение – БАН и

Проф. д-р Цветана Стоянова

Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, УНСС

         

2 март 2023 г. (четвъртък)       

от 10.00 до 11.30 часа

 ПОКАНА

Събитието е с безплатно участие и свободен достъп за всички лица, с интерес към тематиката,

но е необходима регистрация в платформата Zoom: тук


Първото събитие от серията ще бъде много полезно за студенти и докторанти. Ще бъдат представени чудесни нови възможности за кариерно развитие, ще бъде споделен и ценен практически опит.