ENGAGE.EU International Conference – Sofia 2022

сряда, 27 април 2022 11:24 /
Начало:
Край:
неделя, 22 май 2022
Място:
УНСС, Конферентен център
Подробности:

УНСС като партньор в Европейския университет ENGAGE.EU е домакин на Първата ENGAGE.EU международна научна конференция на тема: Business Environment In Europe: Addressing Societal Challenges & Developing New Perspectives.

Тематичните области, по които се очакват предложения за доклади, включват:

1)      Sustainable business development and innovation: challenges, policies, reactions, perspectives, new insights

2)      European businesses and societies in the post-Covid world: challenges, policies, perspectives

3)      Perspectives of European integration, security, and conflict resolution: legal and political dimensions

4)      Health and wellbeing: inequality, poverty, access to health care, social exclusion

5)      Migration policies and practices: management, integration, repatriation.

Работният език на конференцията е английски.

Участници от университети-партньори са освободени от такса правоучастие.

Заявката за доклад включва: автор/и/, заглавие и резюме на английски език.

Запитвания относно конференцията, както и заявки за участие могат да бъдат изпращани по електронна поща на адрес: engage2022@unwe.bg

      

Срок за подаване на заявки за доклади от участници от УНСС: 22 май 2022 г.

          

Програмен комитет

Prof. Carmela Aprea, University of Mannheim, Business School (UMA)

Prof. Zoé Jacquemin, Institute of Private Law, University Toulouse 1 Capitole (UT1)

Dr. James Small, Tilburg School of Economics and Management (TiU)

Dr. Rumen Pozharliev, Luiss Business School (LUISS Guido Carli)

Dr. Venelin Boshnakov, University of National and World Economy (UNWE)

Програмният комитет ще присъди първа, втора и трета награда „Sofia Best Paper Award”. Отличените доклади ще получат възможност за насочване към редакционната колегия на списание Economic Alternatives.

Срок за представяне на доклади за рецензиране и включване в Сборника от конференцията: 31.08.2022 г.

Всеки доклад ще бъде анонимно рецензиран. Одобрените доклади ще бъдат включени в Сборник от международна научна конференция, който ще бъде предложен за оценяване и включване в Web of Science Conference Proceedings Citation Index (Social Sciences and Humanities).