Конкурс за участие в проект “Homo Politicus - арена за политически битки”

четвъртък, 15 март 2012 10:25 /
Начало:
петък, 16 март 2012
Край:
Място:
Подробности:

Сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" в партньорство с фондация „Фридрих Еберт", бюро България, обявяват конкурс за участие в симулация на някои от основните елементи на политическия процес. Тя ще се проведе на 18-22 април в хотел „Еден", София - Природен парк „Витоша".

Проектът „Homo Politicus - арена за политически битки" представлява симулация на политическия живот, включваща някои от основните процедури на демократичното общество - избори, коалиционни преговори, формиране на правителство и решаване на конкретен проблем в условията на засилен медиен интерес и активна опозиционна дейност.

Желаещите да участват в симулацията следва да формират екип от трима души. Всеки от участниците ще изпълнява някоя от ролите, описани във формуляра за кандидатстване. Апликационната форма за журналисти е предназначена за желаещите да представляват медиите в рамките на проекта. Кандидатстването в този случай е индивидуално, т.е. няма изискване за формиране на екип.

Условия за участие:

Възраст от 18 до 22 години;

- Студенти от направление „Политически науки", "Политология", "Международни отношения", "Европеистика", "Право", "Журналистика", "Връзки с обществеността" и други хуманитарни и социални специалности;

- Студенти, които не са последен курс на обучение;

- Интереси в сферата на политиката, журналистиката и масовите медии;

- Комуникативни и организационни умения, добри аргументативни умения, способност за работа в екип.

Краен срок за кандидатстване - 16 март. Резултатите ще бъдат обявени на 26 март.

За повече информация посетете: http://egopolitico.org/event/56/

или се свържете на адрес: office@egopolitico.org

Разходите на участниците в проекта, включително за транспорт от София до хотела, настаняване и храна, се поемат от организаторите.