Кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“

понеделник, 24 юни 2019 13:34 /
Начало:
вторник, 08 октомври 2019 10:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

Кръгла маса на тема:

„Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“,

организирана от катедра „Човешки ресурси и социална защита“

в изпълнение на договор по НИД НП-22/2019 г.

8 октомври 2019 - 10.00 ч.

зала „Тържествена“

ПОКАНА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ