Семинар на тема „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“

вторник, 25 април 2017 14:02 /
Начало:
четвъртък, 27 април 2017 9:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ръководният екип на проект на ЕС „Мрежа от експерти по вътрешна мобилност в ЕС – свободно движение на работници и координация на социалното осигуряване“ от Правният факултет на Университета в Гент, Белгия, и аз, в качеството ми на национален експерт за България, ви каним да  участвате в еднодневен семинар на тема „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“.

На семинара ще бъдат представени част от резултатите по  проекта „Мрежа от експерти по вътрешна мобилност в ЕС – свободно движение на работници и координация на социалното осигуряване“ (проект № VC/2013/0300 - лот 1: „Правна експертиза в областта на координацията на социалното осигуряване и свободното движение на работници“).

Поканени да участват на семинара са водещи сътрудници и специалисти от Националния  осигурителен институт, МТСП, МЗ, ИИНЧ при БАН и други, синдикални и работодателски организации, представители на академичните среди и на неправителствени организации, студенти и други.

Лектори на семинара ще бъдат представители от ЕK, гостуващи експерти на  FreSsco от страни-членки на ЕС и национални експерти. 

Основната цел на семинара е да се представят и дискутират актуални въпроси, свързани със свободното движение на  работници  в ЕС и координирането  на социалната сигурност.

Семинарът ще се проведе на 27 април  2017 г. в голямата конферентна зала  на УНСС, Студентски град,  гр. София.

Регистрацията на участниците ще започне от 9:00  и ще продължи до 09:30 часа, а откриването на семинара ще бъде в 09:30 ч.

Всички разходи на участниците, свързани със семинара, с изключение на пътните до и от мястото на събитието, са за сметка на организаторите.

За потвърждение на участието Ви, моля изпратете попълнен приложения  регистрационен формуляр на e-mail:  R.Nakova@ips.bg. В случай, че Ви е необходима повече информация, можете да се обръщате към г-жа Румяна Накова на телефон  0888 000 245.

 

Проф. д-р Катя Владимирова

Национален FreSsco експерт                                                                                  

ПРОГРАМА