Важно! От 25 юли 2022 г. започва кандидатстването и записването за допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“.

 От 6-ти юли 2022 започва подаването на документи за ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година. Информация: ТУК

 Класиране за общежитие за студенти, продължаващи обучението си през учебната 2022/2023 г.

 График за раздаване на електронните студентски книжки за първи курс - редовно обучение на учебната 2022/2023 година: ТУК. За първи курс - дистанционно обучение, електронните книжки ще се раздават в Центъра за дистанционно обучение след 19 септември 2022 г. от 8.00 до 16.30 ч.

 От 16 май 2022 г. започва подаването на документи за общежитие за учебната 2022/2023 г. График: ТУК 

 Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ специалност Право  12-18 септември 2022 г.

 Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „магистър“