Уважаеми кандидат-студенти,

Срокът за подаване на документи за участие в редовните приемни изпити и за класиране е от 15 до 30 юни.

Важно! До 3 юли (включително) се удължава срокът за подаване на документи за кандидат-студентите, които ще кандидатстват с оценка от матурата, поради забавеното получаване на дипломите за средно образование и постъпилите в тази връзка запитвания.

Приемат се документи само на кандидат-студенти, които имат минимален бал "добър" (3,50) от дипломата за средно образование.

Документи се приемат:

- онлайн;

- в Центъра за прием на документи в УНСС;

- в регионалните бюра в страната.

Редовните кандидатстудентски изпити на 2, 3, 4 и 5 юли ще бъдат присъствени, на хартиен носител, в сградата на УНСС, при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

Подробностите вижте тук

Кандидат-студентите за платена форма на обучение се класират по специалности и по първо желание (съобразно капацитета).

Желаем на всички успех!