Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 24 октомври 2016 17:41

Национално състезание по приложна информатика и статистика - 25 февруари 2017 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика

Примерен тест

Заявка за участие