Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 24 октомври 2016 15:59

Национално състезание по финанси и счетоводство - 10 декември 2016 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство

Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство

Примерен тест

Заявка за участие