Университетска библиотека

Дигитална библиотека

Дигиталната библиотека предоставя свободен достъп до електронното съдържание на:

  • издания от най-стария фонд на библиотеката, датирани от края на XIX и началото на XX век
  • нови книги и учебници, предоставени от техните автори в помощ на учебния процес 

Тук можете да търсите по множество критерии в сканираните книги.

Инструкции за ползване