Библиотека на УНСС

Обновено: петък, 12 април 2019 10:12

Е-ресурси

Central and Eastern European Online Library Central and Eastern European Online Library

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Вход

*Достъпът до пълнотекстово съдържание от CEEOL е временно ограничен.


EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information

*Поради технически проблем от страна на доставчика базата данни е с временно ограничен достъп.

Вход
Отдалечен достъп


Emerald Insight Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.

58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.

Вход


Science Direct

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки.

Вход


Scopus

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

Вход


  ***Ресурс на пробен достъп

До края на април 2019 г. Библиотеката на УНСС предоставя пробен достъп до Statista - една от най-големите световни платформи за статистически и пазарни данни с достъп до над 1,5 милиона статистики, прогнози, досиета, доклади и инфографики, обхващащи повече от 80 000 теми, разделени в 170 категории от над 22 500 източника. Платформата съчетава икономически данни, информация за потребителите, проучвания на общественото мнение и демографски тенденции.

Всички данни могат да се свалят в 4 различни формата с пълни права за публикуване и използване, както и възможност за автоматично цитиране.

Повече информация относно ресурса и използването му.


Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

Вход


APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсът е достъпен на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:

Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж  1, Кабинет 2097Б

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 365

Читалня „Преподаватели“

УНСС, Етаж 2, Кабинет 2095

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 286