Библиотека на УНСС

ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС

вторник, 07 декември 2021 15:18

1. Достъп до Библиотека на УНСС имат преподаватели, докторанти, студенти, служители и външни лица.

2. Работно време с читатели - от 8:30 до 16:45 (без прекъсване); почивни дни: събота и неделя. Всеки последен петък от месеца, библиотеката ще работи с читатели до 14:00 ч. поради профилактика на фондовете.

3. Всички читални работят с капацитет 30 % от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите.

4. На територията на библиотеката се допускат само читатели с маски.

5. При влизане в библиотеката всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.

6. В зоната на свободен достъп  не се позволява струпване на читатели, като се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката.

7. Издаването на бележки за дипломиране и подпечатването на обходни листа се осъществява при спазване на съответната дистанция.

8. С цел превенция е препоръчително използването на лични пособия за писане и лаптопи.

Галерия снимки от ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС ...