Разписание

Образователна степен
Град
Форма на обучение
Моля, изберете направление/специалност и семестър.


Разписанието за следните специалности може да намерите в сайта на катедра "Национална и регионална сигурност" - http://www.e-dnrs.org
- Специалност "Икономика на отбраната и сигурността", 1.5 г., 1-ви семестър
- Специалност "Икономика на отбраната и сигурността", 1.5 г., 3-ти семестър
- Специалност "Икономика на отбраната и сигурността" (професионален бакалавър),  2 г., 1-ви семестър
- Специалност "Икономика на отбраната и сигурността" (професионален бакалавър), 2 г., 3-ти семестър