Обновено: четвъртък, 06 юли 2017 13:22

Учебен график

 

НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
И КСК 2017 И 2018 ГОДИНА
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

Всички форми на обучение

Дата на започване

Дата на завършване

Продължителност

1

Зимен семестър

02.10.2017 г.

13.01.2018 г.

15 седмици

2

Зимна сесия

15.01.2018 г.

04.02.2018 г.

3 седмици

3

Зимна поправителна и условна изпитна сесия

05.02.2018 г.

11.02.2018 г.

1 седмица

4

Летен семестър

12.02.2018 г.

26.05.2018 г.

15 седмици

5

Лятна сесия

28.05.2018 г.

17.06.2018 г.

3 седмици

6

Лятна поправителна и условна изпитна сесия

18.06.2018 г.

24.06.2018 г.

1 седмица

7

Годишна поправителна сесия 2017/2018 г.

25.06.2018 г.

01.07.2018 г.

1 седмица

8

Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове

9

Държавни изпити на ОКС „бакалавър“:

Първа сесия: 04.07.2018 - 14.07.2018 г.

Втора сесия: септември - октомври 2018 г.

Трета сесия: февруари - март 2019 г.

Четвърта сесия: юни - юли 2019 г.

 

  • Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: София, РЦДО – Хасково, РЦДО – Пловдив:  от 13.01.2018 г. до  04.02.2018 г.
  • Зимна поправителна сесия:
  • София: от 05.02.2018 г. до 11.02.2018 г.
  • РЦДО – Хасково и РЦДО – Пловдив: от 10.02.2018 г. до 18.02.2018 г.
  • Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: от 26.05.2018 г. до 17.06.2018 г.
  • Лятна поправителна сесия за дистанционно обучение: от 18.06.2018 г. до 24.06.2018 г.
  • Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: от 25.06.2018 г . до 01.07.2018 г.

 

Срокове за записване във всички форми на обучение, ОКС „бакалавър“:

Записване за трети курс по специалности: от 18.09.2017 г. до 29.09.2017 г.

Зимен семестър на учебната 2017/2018 г.: от 02.10.2017 г. до 21.10.2017 г.

Летен семестър на учебната 2017/2018 г.: от 19.02.2018 г. до 16.03.2018 г.

 

Кандидатстудентска кампания 2017 година, ОКС „бакалавър“:

Предварителни изпитни сесии на хартиен носител (ЕПИ): март – април 2017 г.

Предварителни електронни изпитни сесии (ЕлЕПИ): октомври 2016 г. – юни 2017 г.

Редовни изпити: 5 – 11 юли 2017 г.

 

Кандидатстудентска кампания 2018 година, ОКС „бакалавър“:

Предварителни изпитни сесии на хартиен носител (ЕПИ): февруари – май 2018 г.

Предварителни електронни изпитни сесии (ЕлЕПИ): октомври 2017 г. – юни 2018 г.

Редовни изпити:  4 – 11 юли 2018 г.

 

Годишен платен отпуск на преподавателите за 2017 г.

17 юли – 21 септември (48 дни)

 

Годишен платен отпуск на преподавателите за 2018 г.

16 юли – 20 септември (48 дни)

 

2 октомври  2017 г. – откриване на учебната година

 

Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2017/2018 г.

6 септември 2017 г.                              – Ден на Съединението

22 септември 2017 г.                            – Ден на независимостта

1 ноември 2017 г.                                  – Ден на народните будители

24, 25, 26 декември 2017 г.                 – Бъдни вечер и Рождество Христово

1 януари 2018 г.                                    – Нова година

3 март 2018 г.                                        – Национален празник на Република България

6 април – 9 април 2018 г.                     – Великденски празници

1 май 2018 г.                                          – Ден на труда

6 май 2018 г.                                          – Ден на храбростта и празник на Българската армия

24 май 2018 г.                                        – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Университетски празници и ваканции за учебната 2017/18 г.

8 декември 2017 г .                               –  Студентски празник

28 – 30 декември 2017 г.                      –  Новогодишна ваканция

2 -  5 април 2018 г.                                –  Великденска ваканция

21 май 2018 г.                                        –  Празник на УНСС