Предстоящи научни прояви
-+
Дата на провеждане Наименование на проявата Място за провеждане Дата за подаване на заявки Дата за подаване на доклад
11.10.2017 г.
Ниш,Сърбия
Nis, Serbia
20.8.2017 г. 20.9.2017 г.