-+
Дата на провеждане Наименование на проявата Място за провеждане Дата за подаване на заявки Дата за подаване на доклад
22.3.2017 г.
Прага, Чехия
Central Bohemia University, Building of Czech Academy of Sciences
16.3.2017 г. 31.3.2017 г.