Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: вторник, 24 октомври 2017 9:17

Национално състезание по приложна информатика и статистика - 17 февруари 2018 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика

Примерен тест

Заявка за участие